Ceremonially Clambering Pavilion - Ring Around The Sverdslag Gets Your Whole Wash Clean.

För att skydda

Jag har lagt en plastbeläggning inne på golvet i barnens rum. Den går att ta bort sen och det är bra eftersom vi bor i lägenhet. Det är hela anledningen till att jag la en sådan beläggning. Vi bor i en hyresrätt och jag känner på mig att det kommer att bli en hel del färgpennor och annat som kommer att förstöra golvet. Väggarna kan man ju bara måla om, men golv är dyrare, det måste man byta. Jag har därför valt det här alternativet och när vi flyttar är det bara att ta bort plasten och det ser ut som det gjorde när vi flyttade in.